nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski – na czym polega?

Samodzielne nadzorowanie wszystkich prac budowlanych jest nie tylko czasochłonne, ale wymaga także wiedzy w zakresie budownictwa. Trudno się dziwić, że część osób decyduje się na skorzystanie z usług inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na czym polega nadzór inwestorski?

Zadaniem inspektora nadzoru jest kontrolowanie jakości wykonania poszczególnych prac budowlanych. Inaczej mówiąc celem jego pracy jest zapobieganie pojawieniu się wszelkiego rodzaju zaniedbań. Nie każda ekipa zatrudniona na budowie rzetelnie wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków. Jednocześnie wyłapanie wszystkich nieprawidłowości przekracza możliwości przeciętnej osoby, która nie ma fachowej wiedzy ani doświadczenia.

Skorzystanie z nadzoru inwestorskiego pozwala na uniknięcie wad, które będą później trudne lub niemożliwe do usunięcia. Taka usługa jest oczywiście związana z dodatkowymi kosztami, jest to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, jednak stanowi to znikome obciążenie w porównaniu z realizacją całej inwestycji. Dodatkowo należy brać pod uwagę straty związane z ewentualnymi wadami, które mogą powstać w czasie budowy.

Obowiązki inspektora

Nadzór inwestorski może być wykonywany jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Do jej obowiązków należy między innymi kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. Powinien także nadzorować próby i uczestniczyć w odbiorze instalacji, przewodów kominowych i urządzeń. Inspektor musi także skontrolować wykonanie wszystkich elementów konstrukcji, które zostaną zakryte, na przykład zbrojeń przed zabetonowaniem.

Są to obowiązkowe elementy nadzoru inwestorskiego, co oznacza, że każdy inspektor jest zobowiązany do ich wykonania, nawet jeśli nie zostały zamieszczone w umowie. Skorzystanie z tego typu usługi może być bardzo dużym ułatwieniem, ponieważ zwalnia inwestora z konieczności ciągłego przebywania na placu budowy i osobistego sprawdzania każdego elementu. Takie rozwiązanie pozwala więc na zaoszczędzenie czasu i stresu związanego z budową własnego domu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek usterek inspektor ma prawo żądać wprowadzenia odpowiednich poprawek.

Takie zadania jak nadzór inwestorski, czy przegląd obiektów budowlanych należy powierzać jedynie specjalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Warto pamiętać, że wykonywanie takiej pracy jest związane z dużą odpowiedzialnością, dlatego należy się upewnić, że wybrany inspektor posiada odpowiednie przygotowanie i wiedzę techniczną. Nadzór inwestorski zamówisz w BatiPlus Polska Sp. z o.o. kompleksowy nadzór nad inwestycją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.